FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Masz problemy z nieuczciwymi klientami?

Płynność finansowa Twojej firmy jest zagrożona?

Brak Ci czasu na odzyskanie zaległych należności?

Możesz liczyć na fachową pomoc!
Najlepsza-windykacja.pl

Windykacja ma na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności.

Nasze działania windykacyjne charakteryzują się kompleksowością prowadzonych działań i użytych narzędzi. Najlepsza-windykacja obsługuje sprawy w każdym stadium przeterminowania i o różnym statusie:
- przed wejściem na drogę sądową;
- z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej;
- obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.14-12-2010
Oficjalny start naszej nowej strony internetowej.Monitoring płatności, upomnienia, dyscyplinowanie dłużników.
Pieczątki prewencyjne, wywiady gospodarcze
Windykacja: polubowna (pozasądowa), z wpisem do rejestru dłużników, sądowa, komornicza.